Het oordeel over het Ied-gebed

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Vraag:
Wat is het oordeel over het Ied-gebed?
 
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, zijn familie en zijn metgezellen.
 
Mijns inziens is het Ied-gebed een Fard Ayn (een verplichting die rust op iedere individu). Het is voor de man dan ook niet toegestaan deze na te laten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft hiertoe immers bevolen. Sterker nog, hij heeft zelfs de vrouwen opgedragen aanwezig te zijn bij het Ied-gebed, inclusief de ongetrouwde en menstruerende vrouwen. De menstruerende vrouwen dienen echter niet mee te doen met het gebed, maar wel aanwezig te zijn tijdens de preek. Deze verplichting benadrukt het belang van het Ied-gebed.
 
Hetgeen wat ik hier heb aangehaald, is ook de meest correcte uitspraak en is tevens de mening vanShaykh ul-Islam Ibn Taymiyyah.
 
Het Ied-gebed kunnen we vergelijken met het vrijdaggebed. Mist men het Ied-gebed, dan kan dit niet meer ingehaald worden. Er bestaat namelijk geen bewijs dat het verplicht is om dit gebed in te halen, noch is er een ander gebed dat in de plaats van het Ied-gebed verricht kan worden. Dit in tegenstelling tot het vrijdaggebed. Wanneer dit gemist wordt, moet het Dhohr-gebed in plaats daarvan verricht worden met de intentie van het Dhohr-gebed, want de tijd van het Dhohr-gebed is dan immers aangebroken.
 
Mijn advies aan de Islamitische gemeenschap is dat zij Allah moet vrezen en dit gebed, dat het goede en vele smeekgebeden bevat, moet verrichten. Door dit gebed komen de moslims elkaar tegen en dit bevordert de saamhorigheid, de broederschap en de onderlinge liefde. Als de mensen uitgenodigd zouden worden naar een bijeenkomst van spel en vermaak, dan zouden zij zich haastig daarnaar toe snellen. Wat dan te denken van een gebed waarnaar de Profeet (vrede zij met hem) de moslims heeft uitgenodigd?! Een gebed waardoor zij de beloofde beloningen van Allah kunnen verdienen.
 
Wanneer de vrouwen hun huizen verlaten om naar het Ied-gebed te gaan, dienen zij niet geparfumeerd en opgemaakt de straat op te gaan. Ook mogen zij hun schoonheden niet tonen en zij moeten zoveel mogelijk afstand houden van vreemde mannen. Ook als zij zich in de gebedsplaats bevinden.
 
Toen de Profeet (vrede zij met hem) de vrouwen heeft opgedragen om dit gebed bij te wonen, vroegen de vrouwen hem (vrede zij met hem): “O Boodschapper van Allah, iemand van ons beschikt niet over een sluier.” Hierop antwoordde de Profeet (vrede zij met hem): “Laat een zuster haar een sluier lenen.” (al-Boekhaari en Moeslim)
 
Deze overlevering bewijst wederom dat het de vrouw slechts toegestaan is haar huis te verlaten, wanneer zij zichzelf met een sluier heeft bedekt. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk niet gezegd dat de vrouw, die niet over een sluier beschikte, zomaar onbedekt naar buiten mocht.
 
En Allah weet het beter.


Shaykh Mohammed Ibn Saalih al-Uthaymeen
Al-Fataawaa al-Moehimmah, blz. 355