Het oordeel over het vieren van de geboortedag van de Profeet

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Vraag:
Wat is het oordeel over het vieren van de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem)?

Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper.

Niets in de Koran wijst erop dat wij de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem) dienen te vieren. De Profeet (vrede zij met hem) vierde dit niet, noch gaf hij anderen opdracht dit te vieren, niet bij leven, noch na zijn dood. Sterker nog, hij gaf hen de opdracht niet te overdrijven wat hem betreft. Hij zei: “Overdrijft niet over mij, zoals de christenen overdreven over (Iesaa) de zoon Maryam. Ik ben slechts een dienaar. Zegt dus: ,,De dienaar van Allah en Zijn Boodschapper. (al-Boechaari)

Wat overgeleverd is, is dat de Profeet zijn geboortedag als dag van aanbidding heeft genomen. Dit is niet gelijk aan een feestdag! Hij werd eens gevraagd over het vasten op de maandagen, waarop hij antwoordde: “Dat is de dag waarop ik ben geboren, de dag waarop mij de Boodschap werd toevertrouwd en de dag waarop ik de eerste Openbaring ontving.” (Moeslim, an-Nasaa’i en Aboe Daawoed)

Verder weten wij dat de metgezellen het meest hielden van de Profeet (vrede zij met hem). Is het overgeleverd dat Aboe Bakr, die hem (vrede zij met hem) het meest nabij stond en het meest van hem hield, zijn geboortedag vierde? Is het overgeleverd dat Omar, die voor een periode van twaalf jaar regeerde, dit vierde? Of Othmaan? Is het overgeleverd dat Ali, zijn familielid en peetzoon, dit deed? Is het overgeleverd dat één van de metgezellen dit deed? Nee, bij Allah! …..Is dit vanwege het feit dat zij het belang hiervan niet inzagen, of hielden zij niet werkelijk van de Profeet (vrede zij met hem)? Niemand, behalve een afgedwaalde die anderen doet dwalen zou dit durven beweren.

Heeft één van de imams Maalik, Aboe Haniefah, ash-Shaafii, Ahmad, al-Hasan al-Basri of Ibnoe Sirrien dit gedaan, anderen hiertoe opgedragen of dit goed gepraat? Bij Allah, nee! Het werd niet eens genoemd gedurende de eerste drie beste generaties. In een overlevering zei de Profeet (vrede zij met hem): “De beste der mensheid is mijn generatie, vervolgens degenen die hen opvolgen en vervolgens degenen die hen opvolgen.” (al-Boechaari, Moeslim en at-Tirmidhi)

Het vieren van de verjaardag van de Profeet (vrede zij met hem) dook pas vele eeuwen later op, toen vele zaken van het geloof vervaagden en nieuwlichterijen wijdverspreid raakten.

Toen werd het vieren van deze feestdag een teken van iemands liefde voor de Profeet (vrede zij met hem). Maar kan het zo zijn dat de metgezellen, de imams en de mensen van de beste drie generaties hierover onachtzaam waren, terwijl de mensen die later kwamen ineens op de hoogte waren over het belang ervan?! De Koran leert ons dat liefde voor de Profeet (vrede zij met hem) gedemonstreerd wordt door de leiding die hij bracht te volgen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: ,,Indien jullie van Allah houden, volgt mij dan; Allah zal van jullie houden en jullie je zonden vergeven. En Allah is Vergevingsgezind, Meest barmhartig.” Zeg: ,,Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper, maar als jullie je afwenden; waarlijk, Allah houdt niet van de ongelovigen.” (Soerat Aali Imraan: 31-32)

Het eerste vers maakt duidelijk dat liefde slechts een bewering is, maar het bewijs van oprechtheid wordt geleverd door het volgen van de Profeet (vrede zij met hem). Het tweede vers bevestigt het belang en de noodzaak van het gehoorzamen van Allah en Zijn Boodschapper. Vandaar dat Allah eindigt met een strenge waarschuwing; Degenen die zich afwenden, worden beschreven als zijnde ongelovigen en Allah houdt niet van hen. Moge Allah ons hiervoor behoeden. Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) ons gewaarschuwd voor het niet gehoorzamen van hem of het toevoegen van religieuze innovaties. Het vieren van de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem) is zonder twijfel een nieuwlichterij, hierover zijn alle geleerden het eens. Hij (vrede zij met hem) zei: “Het beste woord is het Boek van Allah en de beste leiding is de leiding van Mohammed. De slechtste van zaken zijn de innovaties en iedere nieuwlichterij is een dwaling.” (Moeslim en an-Nasaa’i)

Wij vragen Allah ons te beschermen tegen nieuwlichterijen en ons te helpen en te zegenen met het volgen van de Soennah.

En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper.


Shaykh Mohammad Saalih Al-Munajjid