Het uitnodigen naar Allah, de Verhevene, is een belangrijke en een verheven Boodschap, omdat het de mensen uitnodigt naar de aanbidding van Allah alleen en hen uit de duisternissen naar het licht voert. Het is het oogsten van het goede in plekken waar het slechte heerst en de Waarheid daar plaatst waar de valsheid was. Eenieder die zich hiervoor inzet dient kennis, Islamitische jurisprudentie, geduld, zachtaardigheid en zachtmoedigheid met zich mee te dragen. Hij dient vrijgevig te zijn met zijn bezittingen en zichzelf. Ook dient hij kennis te hebben van de omstandigheden en de gewoontes van de plaats waar hij op dat moment uitnodigt naar de Islam. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie betekenis): “Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze. Voorwaar, jouw Heer weet het beste wie van Zijn Weg afgedwaald is en Hij weet beter wie de rechtgeleiden zijn.” (soerat an-Nahl: 125)

De Moslims in het algemeen en de geleerden in het bijzonder, zijn verplicht om uit te nodigen naar de Islam.

Zoals Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis): “En laat er uit jullie een groep voortkomen die uitnodigt tot het goede en oproept tot deugdelijkheid en (die) het verwerpelijke verbiedt, en zij zijn degenen die de welslagenden zijn.” (soerat Aali Imraan: 104)
 
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Vertelt aan anderen datgene door wat jullie van mij hebben vernomen, al is het maar één vers.” (al-Boechaari)