Het Arabische woord voor berouw is Tawbah, welke letterlijk vertaalt wordt met "terugkeren". Berouw betekent zich verwijderen van wat Allah heeft verboden en terugkeren naar wat Hij heeft bevolen. Allah heeft de gelovigen aangemoedigd om te berouwen met oprecht berouw.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): "O gij gelovigen, wendt u tot Allah in oprecht berouw!" (Soerah At-Tahriem; vers:8)

In een andere vers heeft Allah gezegd (interpretatie van de betekenis): "Maar hij die berouw heeft, gelooft en goed doet, zal waarschijnlijk tot de geslaagden behoren." (Soerah Al-Qasas; vers:67)