Hoe moet ik omgaan met conflicterende opdrachten van mijn ouders?

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Vraag:
Hoe dient volgens de Islam te worden omgegaan met conflicterende opdrachten van beide ouders?

Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

In zo’n geval dien je met beide ouders te overleggen en indien mogelijk gehoor te geven aan hun wens. Ben jij daar echter niet toe in staat, dan zul je moeten afwegen welke opdracht het grootste nadeel met zich meedraagt als deze niet wordt opgevolgd. Bij het niet kunnen maken van zo’n afweging, verdient de opdracht van de moeder de voorkeur. De Profeet (vrede zij met hem) werd namelijk het volgende gevraagd: “O Boodschapper van Allah, wie heeft het meeste recht op mijn goede gezelschap?” Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Je moeder!” De man vroeg: “En daarna?” Hij antwoordde: “Je moeder!” De man vroeg: “En daarna?” Hij antwoordde: “Je moeder!” De man vroeg: “En daarna?” Hij antwoordde: “Je vader!” (al-Boekhaari en Moeslim)

En Allah weet het best.


Shaykh Mohammed Ibn Saalih al-Uthaymeen
Fatawaa al-Moehimmah, blz. 954