Ik heb mijn moeder onrecht aangedaan

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Vraag:
Ik werd eens een keer heel erg boos op mijn moeder en zei in het bijzin van mijn oudere broer: “Bij Allah, als zij mijn moeder niet zou zijn, dan zou ik haar hebben verbrand.” Rust er een zonde op mij, ook al had ik later spijt van wat ik had gezegd?

Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Dit is zonder enige twijfel een grootse zonde. Jij hebt namelijk bij Allah, de Almachtige, gezworen om je moeder iets aan te doen (haar te verbranden), dat zelfs niet is toegestaan te doen bij de vijandige ongelovigen gedurende een strijd.

Je hebt je moeder onrecht aangedaan. Zij die vele grote rechten op jou heeft. Je zou geduld moeten betrachten als zij iets heeft gedaan en je dient haar woede te bedaren met jouw liefde en zachtmoedigheid.

Daarom is het voor jou noodzakelijk berouw te tonen aan Allah en spijt te hebben van hetgeen je hebt gedaan. Bovendien dien je jouw moeder te vragen jou te vergeven en te begenadigen.

En Allah, de Almachtige, accepteert het berouw van Zijn dienaren en Hij vergeeft de zonden.


Shaykh Abdullah Ibn Abdulrahman Ibn Jibreen
(Fataawaa Islaamiyah, boekdeel 7, blz. 300)