De waarheid achter Dhoel-Qarnayn

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Vraag:
Wie is Dhoel-Qarnayn, de personage waar de Koran over spreekt? Ik hoor verschillende antwoorden op deze vraag. Een aantal beweert dat hij een Profeet was en weer anderen ontkennen dit. Wat is de juiste voorstelling van hem?

Antwoord:
Alle lof zij Allah.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En zij vragen jou (O Mohammed) over Dhoel-Qarnayn. Zeg: “Ik zal jullie iets over hem vertellen.” (Soerat al-Kahf: 83)

Dhoel-Qarnayn was een van de aardse koningen en tevens een vrome Moslim. Hij trok over de aarde om uit te nodigen tot Allah en heeft omwille hiervan verschillende strijden gevoerd. Hij slaagde erin de Islam te verspreiden, het ongeloof te beteugelen en rechtvaardigheid te bevorderen.

Over Moedjaahid is overgeleverd dat hij zei: “Vier personen hebben de wereld, van het Westen tot aan het Oosten, onder hun heerschappij gehad. Twee gelovigen en twee ongelovigen. De twee gelovigen waren Soelaymaan ibn Daawoed en Dhoel-Qarnayn. De twee ongelovigen waren Nebukadnezar en Namroed ibn Kanaan. Buiten deze vier heeft niemand complete wereldheerschappij genoten.”

(Overgeleverd door at-Tabarie in zijn boek ‘at-Tafsier’, boekdeel 5, blz. 433)

Ibn Kathier (moge Allah hem begenadigen) zegt hierover: “Allah heeft deze persoon, Dhoel-Qarnayn, aangehaald in de Koran, hem geprezen vanwege zijn rechtvaardigheid en het feit dat hij over de hele wereld heeft gereisd. Ook heeft hij vele gebieden veroverd en hierover met rechtvaardigheid geheerst. Hij was een ware heerser en overwinnaar. De meest correcte uitspraak over hem is dat hij een rechtvaardige koning was.” (al-Bidaayah wan-Nihaayah, boekdeel 2, blz. 122)

Al-Haafidh ibn Hadjar zegt over dit onderwerp: “Over Dhoel-Qarnayn bestaan verschillende meningen. Zo is er gezegd dat hij een Profeet of een engel was. Anderen spraken dit tegen. Ook is er gezegd dat hij een koning was. De meerderheid bevindt zich op deze laatste uitspraak.”

Shaykh Mohammed Ibn Saalih al-Uthaymeen zei: “Hij was een rechtschapen koning die leefde in de tijd van Ibraahiem (vrede zij met hem). Men zegt dat zij samen de rondgang om het Huis (de Kabah) hebben verricht. En Allah weet het beter.” (Fataawaa Noer alaa ad-Darb, boekdeel 4, blz. 60)

De volgende Hadieth, overgeleverd door al-Haakim en al-Bayhaqie, is niet correct. Het is belangrijk om dat te weten. De Profeet (vrede zij met hem) zou hebben gezegd: “Ik weet niet zeker of Toebbaa’ een Profeet was of niet. En ik weet niet zeker of Dhoel-Qarnayn een Profeet was of niet. Ook weet ik niet zeker of lijfstraffen als kwijtschelding (voor de zonden) gelden of niet.”

Imam al-Boekhaari zei als commentaar op deze overlevering: “Het is niet vast te stellen dat deze woorden van de Profeet (vrede zij met hem) afkomstig zijn. Mede omdat we weten dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Lijfstraffen zijn een kwijtschelding (van de zonden).” (Taariekh ul-Kabier, boekdeel 1, blz. 153)

Het is belangrijk om een misverstand die over Dhoel-Qarnayn bestaat de wereld uit te helpen. De bewering dat Dhoel-Qarnayn en Alexander de Macedoniër (in het Westen bekend als Alexander de Grote) dezelfde personen zijn, is absoluut incorrect. De geleerden hebben deze bewering dan ook ontkracht.

Al-Haafidh ibn Hadjar zegt hierover: “Alexander de Macedoniër (Alexander de Grote) heeft in een periode niet ver voor Iesaa (vrede zij met hem) geleefd. Het tijdsbestek tussen Ibraahiem en Iesaa (vrede zij met hen beide) strekt zich over meer dan duizend jaar. Het lijkt erop dat Alexander de naam Dhoel-Qarnayn kreeg vanwege de gelijkenis tussen beiden in het heersen over een groot rijk. Dit omdat Alexander na het verslaan van de Koning van Perzië de heerschappij over twee grote rijken in handen kreeg. De waarheid is dat degene over wie Allah in de Koran spreekt de vroegere van de twee is (degene die in de tijd van de Profeet Ibraahiem leefde).

Het verschil tussen beiden zit in meerdere aspecten. Het eerste hebben we reeds toegelicht. Een andere is dat Alexander een ongelovige was. Zijn leermeester was immers Aristoteles, die ongetwijfeld tot de ongelovigen behoorde. Ook is het zo dat Alexander een Griek was en Dhoel-Qarnayn een Arabier.”

Het is ons nu duidelijk dat Dhoel-Qarnayn een moslim van Arabische komaf was. Dit is wat de deskundigen en de geschiedschrijvers ons onderwijzen. Elke andere bewering kunnen we dan ook met een korreltje zout nemen.


Islamqa.com