Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper Mohammed. (vrede zij me

De bedoeling van deze website is om de moslims en niet moslims te voorzien van authentiek materiaal over de pure Islam vanuit het Boek van Allah (de verhevene) en de Sunnah van de Profeet (vrede zij met hem) zoals deze werd begrepen door de vrome voorgangers vanonder de metgezellen en degenen die hen volgde in het goede.

En deze uitnodiging is een verplichting voor iedere moslim aan de hand van zijn vermogen.

Allah de, Verhevene, zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis): “En laat er uit jullie een groep voortkomen die uitnodigt tot het goede en oproept tot deugdelijkheid en (die) het verwerpelijke verbiedt. En zij zijn degenen die slagen.”

De profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Verkondig aan anderen wat jullie van mij hebben vernomen, al is het maar één vers.” (al-Boekhaari)

Deze website, met de wil van Allah (de verhevene), is een kleine poging om het bovengenoemde te realiseren.


Team islamkennis