De Metgezellen (Sahaba) (moge Allah tevreden zijn over hen allen) is de groep van personen die Mohammed (vrede zij met hem), doorgaans gezien als de laatste profeet in de islam, nog tijdens zijn leven volgde. Een Sahabi (a) kende of zag Mohammed (vrede zij met hem) persoonlijk en geloofde in zijn leer.

Enkele Metgezellen hebben geschreven over de leer en het leven van de Profeet (vrede zij met hem). Zij vormden gedeeltelijk de basis van de Hadith, naast de Koran een belangrijke bron in de islam. Na het noemen of schrijven van een naam der metgezellen voegen moslims uit respect vaak (moge God tevreden zijn met hem (of haar)) achter de naam toe.