De bekering van Omar ibn ul-Khattaab

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Said ibnoe Zayd overlevert: “Bij Allah, je zag mij terwijl ik werkelijk door Omar gekneveld werd vanwege de Islam. Dit voor de bekering van Omar.” In een andere overlevering meldt hij: “Als je mij kon zien, toen Omar nog weigerde moslim te worden, hoe ik en zijn zus door hem gekneveld werden vanwege onze Islam.” (al-Boekhaari)
 
Abdellah ibnoe Omar overlevert: “Toen Omar tot de Islam bekeerde, verzamelden de mensen zich rondom zijn huis. Terwijl ik mij als kleine jongen op het dak van het huis bevond, riepen zij: ,,Omar is van zijn geloof gevallen.” Vervolgens kwam er een man met een zijden mantel langs die riep: ,,Indien Omar van zijn geloof is gevallen, neem ik hem in bescherming,” waarna de mensen uiteengingen. Ik vroeg daarna: “Wie is deze man?” Zij antwoordden: “Dat is al-Aas ibnoe Waa’il.” (al-Boekhaari)
 
Abdellah ibnoe Masoed overlevert: “Pas na de bekering van Omar ibn ul-Khattaab tot de Islam werden wij een kracht waarmee rekening werd gehouden.” (al-Boekhaari)


Team Al-Yaqeen