In naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle en vrede en zegeningen zij met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen.

Het Arabische woord ‘moslim’ betekent letterlijk: ‘iemand die zich in een staat van Islam (onderwerping aan de wil en wetten van God) bevindt’.

De boodschap van de Islam is bedoeld voor de hele wereld en eenieder die deze boodschap accepteert wordt een moslim genoemd. Sommige mensen geloven bij vergissing dat de Islam uitsluitend een godsdienst is voor de Arabieren.

 In werkelijkheid zijn meer dan 80% van de moslims over de gehele wereld niet-Arabieren. Hoewel de meeste Arabieren moslim zijn, zijn er ook Arabieren die christen, jood of atheïst zijn. Als je zou kijken naar de verschillende mensen die moslim zijn, van Nigeria tot Bosnië en van Marokko tot Indonesië, is het erg gemakkelijk vast te stellen dat moslims zich onder alle rassen, etnische groeperingen, culturen en nationaliteiten bevinden. De Islam is altijd al een universele boodschap geweest voor alle mensen. Onder de eerste metgezellen van de profeet Mohammad (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) waren niet alleen Arabieren, maar ook Perzen, Afrikanen en Byzantijnse Romeinen.

Moslim zijn houdt volledige acceptatie en actieve onderwerping aan de geopenbaarde leer en wetten van God de Verhevene in. Een moslim is iemand die dit uit vrije wil aanneemt en zijn overtuigingen, waarden en geloof op de wil van de Almachtige God baseert. Vroeger werd vaak het woord ‘Mohammedaan’ gebruikt om een moslim aan te duiden. Een van de redenen voor dit misverstand is dat Europeanen eeuwenlang dachten dat moslims de profeet Mohammad (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) op dezelfde manier aanbidden als de aanbidding van Jezus (vrede zij met hem) door de christenen. Dit is zeer zeker niet waar, omdat iemand die iets of iemand anders dan of naast God de Verhevene aanbidt per definitie geen moslim is.