In naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle en vrede en zegeningen zij met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen.

Zoals wij in onze slaap tijdens dromen het contact verbreken met deze wereld, andere dingen ervaren en andere gesprekken vernemen, zo ook zal de ziel die afstand genomen heeft van het lichaam (de dood), kennis maken met een ander wereld die de levenden niet kunnen waarnemen. Ieders leven op deze wereld zal eens tot een einde komen: er is geen ontkomen aan. Dat moment wordt door Allah bepaald. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis): "Elke ziel zal de dood ondergaan." (Koran 3:185). "Waar je ook bent, de dood zal u achterhalen, zelfs al waart gij in sterk gebouwde torens." (Koran 4:78)

De dood is in de Islam geen eindpunt maar het begin van een nieuw leven. Alles is in de handen van God: zowel de tijd, de plaats als de manier waarop iemand sterft. Na de dood reist de ziel naar een tussenwereld (Al-Barazkh) waar ze wacht. Al-Barazkh betekent doorgang. De wereld van Al-Barazkh is een ‘’wachtruimte’’ tussen de wereld en het hiernamaals. De zielen wachten daar op de dag des oordeels en de wederopstanding. Dan komt het grote oordeel dat de beloning of straf van het lichaam en de ziel zal bepalen. Iedereen zal krijgen wat hij of zij verdient, naargelang van de handelingen die hier op aarde verricht werden.

"De dag waarop elke ziel voor zichzelf komt pleiten, dan zal elke ziel ten volle worden vergoed voor hetgeen zij deed en haar zal geen onrecht worden aangedaan." ( Koran 16:111)